funda.dk
Begravelseshjælp

Kommunal begravelseshjælp - satser pr. 1. januar

2021

2022

Børn under 18 år (uanset formue)

9.750

9.850

Personer på 18 år og derover (max.)

11.650

11.800

Personer født før 1. april 1957 (min.)

1.050

1.050

Formuegrænse - voksnePersoner uden ægtefælle eller uden børn under 18 år

19.550

19.750

- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

31.200

31.550

Personer med ægtefælle eller børn under 18 år

38.950

39.450

- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

50.600

51.200
Boafgift og gaveafgiftBundfradrag ved beregning af boafgift

308.800

312.500

Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn

68.700

69.500

Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

24.000

24.300
Sygeforsikringen DanmarkBegravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2

1.400

1.400

Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 5

0

0
BoudlægDer kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger

47.000

47.000

Den der får boet udlagt skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.

Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft. 


Udlæg til ægtefælleVærdigrænden for udlæg af boet til ægtefælle.

Alle beløb, der l´kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008

810.000

820.000
FagforeningerNogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer - spørg bedemanden.