funda.dk
Begravelseshjælp

Kommunal begravelseshjælp - satser pr. 1. januar

2020

2021

Børn under 18 år (uanset formue)

9.550

9.750

Personer på 18 år og derover (max.)

11.400

11.650

Personer født før 1. april 1957 (min.)

1.050

1.050

Formuegrænse - voksnePersoner uden ægtefælle eller uden børn under 18 år

19.150

19.550

- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

30.550

31.200

Personer med ægtefælle eller børn under 18 år

38.200

38.950

- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på

49.600

50.600
Boafgift og gaveafgiftBundfradrag ved beregning af boafgift

301.900

308.800

Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn

67.100

68.700

Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn

23.500

24.000
Sygeforsikringen DanmarkBegravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2

1.400

1.400

Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 5

0

0
BoudlægDer kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger

46.000

47.000

Den der får boet udlagt skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld.

Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft. 


Udlæg til ægtefælleVærdigrænden for udlæg af boet til ægtefælle.

Alle beløb, der l´kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008

790.000

810.000
FagforeningerNogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer - spørg bedemanden.